Scurt istoric

La 1 septembrie 1982 se înfiinţează Şcoala Generală Nr. 1.

scoala
Şcoala se instalează în localul istoric al fostei Şcoli normale, clădire care impune prin construcţie şi arhitectură În noua unitate de învăţământ şi-au dat întâlnire peste 1.400 de elevi şi în jur de 80 de cadre didactice porniţi toţi pe un drum, cu dorinţa de a promova cele mai eficiente forme şi modalităţi de învăţare, cercetare şi organizare.
Cu dificultăţile inerente începutului, s-a reuşit demararea activităţi didactice în bune condiţii. S-au amenajat laboratoarele de fizică, chimie şi biologie, cabinetele de limba română, istorie, matematică-informatică, modernizarea sălilor de sport şi a atelierelor şcolare,a bibliotecii şi alte activităţi de cosmetizare a localului.
Rezultate obţinute de formaţia corală, dirijată de regretatul profesor Ioan Cuibuş, cât şi ale ansamblului „Muguraşul”, instruit de inimosul învăţător Ioan Talpoş, sunt o mărturie a energiei şi vigurozităţii cântecului şi dansului românesc, care contribuie la păstrarea tradiţiilor culturale, şcolare şi la consolidarea prin noi valenţe a spiritului latin al neamului românesc.
Datorită bunelor rezultate obţinute pe toate planurile, unitatea a fost declarată „şcoala pilot”, fiind foarte des vizitată şi găzduind o serie de activităţi metodice cu participarea dascălilor din toată zona arondată.
În cei 35 de ani de activitate, la cârma şcolii, s-au succedat directorii: Iuliana Login, Ovidiu Toma, Traian Pavelea, Ştefan Buia, Maria Negrea, Sas Maria, Spiridonică Bogdan, Kovacs Ștefan Radu, Secheli Mărioara  secondați de adjuncţii: Ioan Mititean, Iuliana Login, Ana Spiridonică, Ioan Mureşan, Bogdan Spiridonică, Mărioara Secheli, Ioan Pupeză, Ştefan Radu Kovacs, Costea Victoria, Roman Cerasela, Bidică Emilia, iar ca directori educativi: Ioan Nistor, Ioan Mititean, Cerasela Roman, Floarea Istrate, Maria Sas, Bogdan Spiridonică, Ştefan Radu Kovacs, Mariana Mureşan, Bucur Mariana, Bidică Emilia, Csillag timeia. Fiecare echipă a adus elemente de noutate atât în munca de predare, cât şi pe linie educativă şi administrativă.
Avem 35 de ani şi, dacă ne-am raporta la vârsta umană, putem spune că am acumulat, că ne-am pregătit pentru examenul de maturitate, dar că, profesia noastră, nu ne permite să ne oprim aici, vom continua. În cei 35 ani de existenţă, şcoala gimnazială năsăudeană s-a dovedit un focar vrednic de cultura românească, de progres neobosit, insistând,prin minunaţii săi dascăli, ca fiecare elev să fie un caracter echilibrat, un stimulator al civilizaţiei, un pământ bun al sentimentelor alese semănate prin râvna noastră, al dascălilor.
Să ne vină Dumnezeu în ajutor  ca să putem produce însutit şi înmiit pe ogorul şcolii!

Accesări: 1834