MISIUNEA ȘCOLII

VIZIUNEA ŞI MISIUNEA ŞCOLII

 VIZIUNEA

Şcoala Gimnazială “Mihai Eminescu” susţine  eforturile şcolii bistriţene de a asigura un învăţământ de calitate, performant, echitabil şi eficient, bazat pe valori europene, de a deveni un mediu dinamic şi democratic, care să asigure accesul la educaţie şi să ofere şanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev prin dobândirea competenţelor cheie care să permită tinerilor inserţia socială şi învăţarea pe tot parcursul vieţii.

 MISIUNEA Şcolii Gimnaziale “Mihai Eminescu” este de a oferi elevilor servicii educaţionale bazate pe obiectivitate, responsabilitate, performanţe, egalitatea şanselor, la un înalt standard de calitate, în contextul naţional şi european, pentru dezvoltarea valorilor umane şi formarea competenţelor profesionale care să corespundă cerinţelor unei societăţi democratice bazate pe cunoaştere. Activitatea noastră este fundamentată pe  valorificarea ideilor cuprinse în principalele acte normative referitoare la domeniul educaţiei din România, asigurând aplicarea  Legii calităţii în învăţământ, elaborată de M.E.N.C.Ş. şi corelată cu programele de dezvoltare locală şi judeţeană.

 

 

Accesări: 2542