Părinți

18.09.2018

 În anul școlar 2018-2019, evaluările naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a se vor desfășura în luna mai 2019

https://www.edu.ro/%C3%AEn-anul-%C8%99colar-2018-2019-evalu%C4%83rile-na%C8%9Bionale-de-la-finalul-claselor-ii-iv-%C8%99i-vi-se-vor-desf%C4%83%C8%99ura-%C3%AEn

STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2018 - 2019

https://www.edu.ro/sites/default/files/OMEN%203220.pdf

07.11.2017.

Ministerul Educației Naționale și Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei organizează în perioada 7 - 20 noiembrie 2017 o consultare națională privind regimul temelor pentru acasă. Demersul se adresează actorilor educaționali din învățământul primar, gimnazial și liceal și presupune completarea unor chestionare on-line, elaborate în funcție de specificul a trei categorii de public: cadre didactice, elevi și părinți.

Cercetarea are ca obiective indentificarea unei noi abordări în ceea ce privește rolul acestor activități de învățare, respectiv corectarea unor disfuncționalități semnalate.  

Astfel, datele ce urmează a fi colectate vor permite identificarea stării de fapt în privința temelor pentru acasă și vor contura variante de ameliorare a eventualelor derapaje prin adoptarea unor instrumente de reglementare. Nu se solicită date personale, iar răspunsurile centralizate sunt confidențiale şi vor fi utilizate exclusiv în scopul consultării.

Pentru cei interesați, chestionarele sunt disponibile aici:

 

Ordin 4787 din 30.08.2017 privind aprobarea Calendarului de administrare a Evaluării Naționale la finalul claselor a II-a , a IV-a și a VI-a în anul școlar 2017 - 2018

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/OMEN%204787_30_08_2017%20EN%20II_IV_VI.pdf

Evaluarea elevilor la finalul clasei a II-a:

Scris – Limba română – 07 mai 2018;

Citit – Limba română – 08 mai 2018;

Matematică – 09 mai 2018;

Evaluarea elevilor la finalul clasei a IV-a:

Limba română – 15 mai 2018;

Matematică – 16 mai 2018;

Evaluarea elevilor la finalul clasei a VI-a:

Limbă și comunicare – 23 mai 2018;

Matematică și Științe ale naturii – 24 mai 2018;

Ordin 4793 din 31.08.2017 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2017 - 2018

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/omen%20EN%20VIII%202018.pdf

Anexă  - Ordin 4793 din 31.08.2017 - CALENDARUL de desfăşurare a Evaluării Naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

https://www.edu.ro/sites/default/files/fisiere%20articole/calendar%20EN%20VIII%202018%20Anexa%20ordin%204793_2017.pdf

CALENDARUL de desfăşurare a evaluării naţionale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul şcolar 2017-2018

Înscrierea la evaluarea națională -  04-08 iunie 2018

Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a - 08 iunie 2018

Limba şi literatura română - probă scrisă - 11 iunie 2018

Matematica - probă scrisă - 13 iunie 2018

Limba şi literatura maternă - probă scrisă - 14 iunie 2018

Afişarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 12:00) - 19 iunie 2018

Depunerea contestaţiilor (orele 14:00 – 19:00) - 19 iunie 2018

Soluţionarea contestaţiilor - 20-22 iunie 2018

Afişarea rezultatelor finale după soluţionarea contestaţiilor - 23 iunie 2018

 

 

 

ASOCIAȚIA DE PĂRINȚI SANDU MANOLIU - NĂSĂUD

JUDEȚ: BISTRIȘA - NĂSĂUD

ORAȘ: NĂSĂUD

ADRESA: B-DUL GRĂNICERILOR, NR. 15

COD POȘTAL: 425200

CUI: 21577738

STATUS: ÎNREGISTRAT în data de 17 aprilie 2007

PREȘEDINTE: FRIȘAN MARIA

CONTABIL: ec. OLTEAN CRISTINA

 

Accesări: 764