Ofertă educațională 2024-2025

Înscriere în învățământul primar 2024 - 2025 

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE

  • Cererea-tip de înscriere 

  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

  • Copie şi original - certificatul de naştere al copilului

  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Accesări: 3179