Ofertă educațională 2023-2024

ORDIN nr. 3.704/17 februarie 2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024 (vezi atașat).

Metodologia cadru de înscriere a copiilor în învățământul primar 2022-2023 este valabilă și pentru anul școlar 2023-2024 (vezi atașat)

Rapunsurile la cele mai frecvente întrebări despre înscrierea în clasa pregătitoare, an școlar 2023-2024 pot fi consultate pe site-ul Ministerului Educației: 

https://www.edu.ro/intrebari_frecvente_raspunsuri_faq_inscriere_invatamant_primar_2023_2024

PRIMA ETAPĂ DE ÎNSCRIERE (3 - 18 mai 2023), părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere.

  • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi validate direct la unitatea de învăţământ la care părintele doreşte înscrierea copilului.
  • Cererile-tip de înscriere pot fi completate şi online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învăţământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.

De asemenea, în aceeași perioadă vor fi depuse/transmise cererile-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, inclusiv a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv a declarației pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă

ACTELE NECESARE PENTRU ÎNSCRIERE?

  • Cererea-tip de înscriere 

  • Copie şi original după actul de identitate al părintelui/tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului

  • Copie şi original - certificatul de naştere al copilului

  • Recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (acolo unde este cazul).

  • Alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale şi/sau specifice (acolo unde este cazul).

Accesări: 2260